Search

Connect with us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

Co-Presidents

Kemal Sarica

Guohua Zeng

Zhangqun Ye

Secretary

Guohua Zeng

Vice-Presidents

Jianxing Li

Thomas Knoll

Shashi Kiran Pal

Zhiqiang Chen

Treasurers

Wei He

Ping Long

Domestic Advisors

Siwei Zhou

Kaijun Wu