Search

Connect with us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

Co-Presidents

Zhangqun Ye

Guohua Zeng

Kemal Sarica

Secretary

Guohua Zeng

Vice-Presidents

Mahmoud benatta

Zamari

Dr. Kandarp Parikh

Abdullatif Aydin

Hans-Göran Tiselius

Anthony Ng (Wu Zhi Hui)

Treasurers

Ping Long

Wei He

Domestic Advisors

Kaijun Wu

Siwei Zhou