Search

Connect with us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

MEHMET ILKER GÖKCE

Nationality
Turkey
没有此类产品
Description

Mehmet İlker Gökce, MD. Associate Professor of Urology 

Place of birth:Turkey

 

Ankara University School of Medicine, Department of Urology

Sub-speciality: Endourology and stone disease

 

Special interest on:

Percutaneous nephrolithotomy - mini PNL

Retrograde intrarenal surgery 

Endoscopy Combined Intrarenal Surgery (ECIRS)

Shock Wave Lithotripsy (SWL)

 

migokce@ankara.edu.tr migokce@yahoo.com 

 

EDUCATION

Medical School, 2000 – 2006: Hacettepe University School of Medicine, Ankara , Türkiye

Urology Residency: 2006-2011: Ankara University School of Medicine, Ankara , Türkiye

 Research Fellow: June 2015 - June 2016 MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas 

Marital status: Married

 

Twitter: @migokce

Research Gate Profile:  https://www.researchgate.net/profile/Ilker_Gokce

 

Awards: 

Kubilay İnci Genç Akademisyen En İyi Konuşmacı  Ödülü. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.  (http://www.medicine.ankara.edu.tr/uroloji-anabilim-dalimizdan-dr-ilker-gokceye-birincilik-odulu/)

 

Publications:

Journal Publications - Research Gate (https://www.researchgate.net/profile/Ilker_Gokce)

1.     Semih Tangal, Asim Ozayar, Kemal Ener, Mehmet Ilker Gokçe, Ahmet Hakan Haliloglu: Does mean platelet volume (MPV) have a role in evaluation of erectile dysfunction and its severity?. Revista Internacional de Andrología 11/2018;, DOI:10.1016/j.androl.2018.07.007

2.     Nurullah Hamidi, Evren Suer, Mete Özkidik, Ilker Gokce, Erdem Oztürk, Cihat Ozcan, Kadir Türkölmez, Yaşar Bedük, Sümer Baltaci: Effect of Treatment Modality on Long Term Renal Functions in Patients With Muscle Invasive Bladder Cancer. Urology journal 10/2018;, DOI:10.22037/uj.v0i0.4251

3.     Mete Özkıdık, Mehmet İlker Gökce, Önder Yaman: Efficacy of tadalafil treatment on erectile dysfunction in patients under dutasteride treatment: A prospective non-randomized comparative study. 07/2018; 44(4):294-297., DOI:10.5152/tud.2018.46666

4.     Başak Gülpınar, Aykut Akıncı, Evren Süer, Adem Sancı, Muammer Babayiğit, Yyaşar Bedük, Sümer Baltacı, Mehmet Ilker Gökce: Prospective evaluation of kidney displacement during supine mini-percutaneous nephrolithotomy: Incidence, significance, and analysis of predictive factors. Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada 06/2018; 12(11)., DOI:10.5489/cuaj.5247

5.     Mete Ozkıdık, Mehmet Ilker Gokce, Onder Yaman: Efficacy of tadalafil treatment on erectile dysfunction in patients under dutasteride treatment: A prospective non-randomized comparative study. DOI:10.5152/tud.2018.46666.

6.     Muammer Altok, Ali F Sahin, Mehmet I Gokce, Gokhan R Ekin, Rauf Taner Divrik: Ureteral orifice involvement by urothelial carcinoma: Long term oncologic and functional outcomes. International braz j urol: official journal of the Brazilian Society of Urology 10/2017; 43(6)., DOI:10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0218

7.     Evren Süer, Nurullah Hamidi, Mehmet İlker Gökçe, Sümer Baltacı: Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Dosetaksel Kemoterapisinin Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi. DOI:10.4274/uob.821

8.     N. Hamidi, N. K. Altinbas, M. I. Gokce, E. Suer, C. Yagci, S. Baltaci, K. Turkolmez: Preliminary results of a new tool to evaluate cavernous body fibrosis following radical prostatectomy: Penile elastography. Andrology 08/2017; 5(5)., DOI:10.1111/andr.12408

9.     Mehmet Ilker Gokce, Onder Yaman: Erectile dysfunction in the elderly male. 08/2017; 43(3)., DOI:10.5152/tud.2017.70482

10.   Mehmet İlker Gökçe, Aykut Akıncı, Çağrı Akpınar, Adem Sancı, Vahid Talha Solak, Evren Süer: Comparison of Efficacy of Shock Wave Lithotripsy in Different Age Groups. 06/2017; 4(2):66-70., DOI:10.4274/jus.1414

11.   Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mete Özkıdık, Uygar Bağcı, İlker Gökçe, Kadir Türkölmez, Yaşar Bedük, Sümer Baltacı: Renal Function Deterioration After Radical Cystectomy and Analysis of Predictive Factors for Renal Deterioration. 06/2017; 16(2):34-37., DOI:10.4274/uob.799

12.   Nurullah Hamidi, evren süer, mehmet ilker gökçe, yaşar bedük: Testis Tümörlü Hastalarda Ameliyat Öncesi Bakılan Serum Nötrofil-Lenfosit Oranı’nın Hastalığa Özgü Sağ kalım Üzerine Etkisi. 05/2017; 24(2):106-109., DOI:10.5505/vtd.2017.75537

13.   Ömer Gülpınar, Barış Esen, Aytaç Kayış, Mehmet İlker Gökçe, Evren Süer: Clinical comparison of intravesical hyaluronic acid and chondroitin sulfate therapies in the treatment of bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Neurourology and Urodynamics 05/2017; 37(1)., DOI:10.1002/nau.23284

14.   Mehmet Ilker Gokce, Baris Esen, Basak Gulpinar, Adil Huseynov, Mete Ozkidik, Evren Suer: Evaluation of postoperative hydronephrosis following semirigid ureteroscopy: Incidence and predictors. Turk Uroloji Dergisi 05/2017; 43(2)., DOI:10.5152/tud.2017.80106

15.   Mehmet Ilker Gökce, Barış Esen, Adem Sancı, Çağrı Akpınar, Evren Süer, Ömer Gülpınar: A Novel Decision Aid to Support Informed Decision-Making Process in Patients with a Symptomatic Nonlower Pole Renal Stone <20 mm in Diameter. Journal of endourology / Endourological Society 05/2017; 31(7)., DOI:10.1089/end.2017.0077

16.   M I Gökce, D Sundi, E Schaeffer, C Pettaway: Is active surveillance a suitable option for African American men with prostate cancer? A systemic literature review. Prostate Cancer and Prostatic Diseases 04/2017; 20(2)., DOI:10.1038/pcan.2016.56

17.   Mehmet İlker Gökce, Arif Ibi, Adem Sanc, Aykut Ak?nc, Uygar Ba?c, Eylül Asya Ağaoğlu, Evren Süer, mer G?lp?nar: Comparison of supine and prone positions for percutaneous nephrolithotomy in treatment of staghorn stones. Urolithiasis 03/2017; 45(3)., DOI:10.1007/s00240-017-0977-y

18.   Nurullah Hamidi, Evren Süer, mehmet ilker gökçe, yaşar bedük, sümer baltacı: The Effect of Tumor Size on Oncologic Outcomes in Pathological T2 Stage Renal Cell Carcinoma Patients Patolojik T2 Evreli Renal Hücreli Karsinom Olgularında Tümör Boyutunun Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi. DOI:10.4274/uob.780

19.   Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mehmet İlker Gökçe, Yaşar Bedük: Lokalize Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olgularda Ameliyat Öncesi Bakılan Nötrofil-Lenfosit Oranının Uzak Metastaz ve Hastalığa Özgü Sağ Kalım Üzerine Etkisi The Affect of Preoperative Neutrophil-Lymphocyte Ratio on Distant Metastasis and Disease Specific Survival in Patients Who Underwent Nephrectomy for Localized Renal Cell Carcinoma. 01/2017; 24(3):135-140., DOI:10.5505/vtd.2017.29591

 

Book Chapters

1.     Moleküler Üroloji Ürolojik Hastalıkların Moleküler Temeli, Bölüm adı:(Ürolojide Tümör Belirteçleri) (2012)., BALTACI SÜMER,GÖKCE MEHMET İLKER,  Üroonkoloji Derneği, Editör:Türkeri Levent, Özer Ayşe, Narter Fehmi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 864, ISBN:978-975-01-697-2-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1951491)

 

2.     Üroonkoloji Açık Cerrahi Atlası, Bölüm adı:(Testis Tümörlerinde Retroperitoneal Lenfadenektomi) (2011)., BALTACI SÜMER,GÖKCE MEHMET İLKER,  Üroonkoloji Derneği, Editör:Mungan N.Aydın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 328, ISBN:978-975-0-1697-1-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1951494)

 

3.     Temel Üroloji, Bölüm adı:(Prostat kanseri) (2011)., BALTACI SÜMER,GÖKCE MEHMET İLKER,  Güneş Kitabevi, Editör:Prof. Dr. Kadri ANAFARTA, Prof. Dr. Nihat ARIKAN, Prof. Dr. Yaşar BEDÜK, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 1222, ISBN:9789752773585, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1951483)

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article